Presentatie(s) Het Nationale Park De Hoge Veluwe

Stichting Het Nationale Park de Hoge Veluwe wil de komende jaren investeren in grote natuurprojecten én in een nieuw centrumgebied met moderne expositietruimtes en een inspirerend educatiecentrum. C-Two ontwikkelde naast een ‘corporate’ presentatie diverse fondsenwervende presentaties voor Het Nationale Park De Hoge Veluwe.


OpdrachtgeverHet Nationale Park De Hoge VeluweProjectCorporate & fondsenwervende presentaties